تبلیغات
ترک گناه

ترک گناه
امام علی (ع): توبه و بازگشت به خدا واجب است و ترک گناهان از آن واجب تر 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نثار گل روی مهدی چندتا صلوات حاضری بفرستی؟رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: برای سنجش ایمان هرکسی، به امانتداری و صداقت او توجه کنید.
یعنی اگر می خواهیم بدانیم که فلانی، انسان مؤمنی هست یا نه باید ببینیم که امانت دار خوبی هست یا خیر.
حدیث دیگری هست که می گوید: مهمترین مرحله ی ایمان، امانتداری است و هرکسی که امانتدارنباشد ایمان ندارد.

بنابراین اهمیت امانتداری به حدی است که سنجش ایمان ما براساس آن می باشد.
اما امانتداری یعنی چه؟
معمولاً تصور ما این است که امانتداری یعنی اینکه اگر کتابی را ازکسی گرفتیم به او برگردانیم بدون اینکه به کتاب، آسیبی برسد.
اما این پایین ترین درجه ی امانتداری است.
امانتداری، دارای درجات و جنبه های وسیعتری نیز هست که به شرح هریک می پردازیم:

 


یک - امانتداری اشیاء:
پایین ترین درجه ی امانت داری، آن است که اگر شیئی را ازکسی به امانت گرفتیم، صحیح و سالم به صاحبتش برگردانیم. حتی اگر آن وسیله، یک شیء به ظاهر کم ارزش و بیهوده باشد. حتی اگر صاحبش به آن نیازی نداشته باشد. مثلاً اگر مقداربسیاراندکی پول را از یک فرد بسیارثروتمند قرض گرفتیم، هرگز حق نداریم بگوییم"اون خیلی پولداره. این پولها براش مهم نیست که".
توجه کنید که خود امانتداری دارای اهمیت است، نه شیء امانت.
مهم نیست که امانت، چه باشد. مهم این است که امانتداری بسیار حائز اهمیت است.
حتی اگر صاحب امانت، فردی بسیار فاجر و فاسق و پلید و بدجنس هم باشد، حق نداریم درامانت او خیانت کنیم. هرگز مهم نیست صاحب امانت چه کسی باشد. پس هرامانتی را به صاحبش برگردلنیم حتی اگر صاحبش ابن ملجم ملعون باشد. حتی اگر صاحب امانت به ما بدی کرده باشد و دشمن خونی ما هم باشد حق خیانت درامانتش را نداریم.
امام باقرعلیه السلام فرمودند:
صفت امانتداری، هیچ توجیهی ندارد.
منظورشان این است که امانت کم ارزش و صاحب بدجنس، توجیهی بر خیانت درامانت نیست.
(البته مسلم است که هرگز نباید ابزارگناه را ازکسی به امانت بگیریم مثلاً سی دی مستهجن یا مشروبات الکلی یا هرچیز مشابهی، هرگز نباید از کسی به امانت گرفته شود. و اگر سهواً چنین ابزارهایی به دست ما افتاد دیگر نامش امانت نیست بلکه وسیله ی گناه است و باید نابود شود و فرقی نمی کند که متعلق به چه کسی است.)


دو- امانتداری رازها:
وقتی کسی چیزی را به عنوان راز به ما می گوید و توصیه می کند که به کسی نگوییم، حق افشای آن را نداریم. حتی اگر حرف او بسیار بی ارزش و غیرمهم باشد بازهم افشا کردن آن سخن، برخلاف شرع است و نشانه ی بی ایمانی است.
مثلاً"من الان رفتم از یخچال آب خوردم. به کسی نگیا!". این حرف، بسیاربی ارزش به نظر می رسد اما افشا کردن همین رازبی ارزش، باعث ازبین رفتن ایمان ما می گردد.
تا کنون چندین بار پیش آمده که کسی رازی را به ما گفته و توصیه کرده که به کسی گفته نشود، اما ما رفتیم به چند نفر دیگرهم آن را گفتیم و ما هم توصیه کردیم که آنها هم به کسی نگویند و ....!!!! و به همین ترتیب، تمام شهر، آن راز را فهمیدند.


سه--- امانتداری اعتمادها:
سوء استفاده از اعتماد دیگران، خیانت درامانت است و تضعیف کننده ی ایمان.
پدرومادر به فرزندشان اعتماد می کنند و برای او وسایلی مثل کامپیوتر و موبایل می خرند. آن دختر یا پسر با کامپیوتر و موبایلش کارهایی می کند که اگر والدینش می دانستند قراراست ازاین کارها کند، هرگز برایش نمی خریدند. این یعنی سوء استفاده از اعتماد، این یعنی گناه، این یعنی بی ایمانی محض.
پدرومادر به فرزندشان اعتماد می کنند و اجازه می دهند که برای تحصیل به دانشگاه برود. اما او دردانشگاه، کارهایی می کند و رفتارهایی از خود نشان می دهد که هرگز نه خدا می پسندد و نه والدینش. چنین کسی از اعتماد والدینش سوء استفاده کرده و گناهکار و بی ایمان است.
زن و شوهر به یکدیگر اعتماد دارند. وقتی که مرد در خانه نیست، زن از خانه برای خرید کردن خارج می شود و برای تخفیف گرفتن، با صاحب مغازه که نامحرم است کلی گپ می زند و می خندد و ...
 یا اینکه مرد درمحل کارش با همکاران یا مراجعان نامحرم، چنین رفتاری را بروز می دهد. اینها همه خیانت درامانت است.
مثلاً شخصی به من اعتمادکامل دارد، به حدی که هرحرفی از من بشنود باور می کند. اگر من به او دروغ بگویم بی ایمانم. البته دروغ به تنهایی هم ویران کننده ی ایمان است. چه رسد به اینکه با خیانت درامانت و سوء استفاده از اعتماد هم ترکیب شود!
پس همواره بکوشیم که هیچوقت از اعتماد هیچکس سوء استفاده نکنیم. اگرچه شاید خودشخص، هیچوقت نفهمد که ازاعتمادش سوء استفاده شده و آب هم ازآب تکان نخورد، اما خدایش می بیند. و قطعاً چنین گناهی دردنیا و آخرت، بی پاسخ نخواهد ماند. پس مواظب باشیم.


چهار:
اگربه کسی قولی دادیم یا عهدی بستیم باید به آن عمل کنیم حتی اگر کاری بسیار بی ارزش باشد. مثلاً من به یک کودک، قول می دهم که اگر این کاررا کند به او یک شکلات بدهم. حتماً باید به قولم عمل کنم اگرچه درظآهر، چندان مهم نیست اما مرز بین مؤمن بودن و نبودن، همین است.
حتی اگرباافراد فاسق و پلید هم عهدی بستیم باید به آن عمل کنیم. مثل پیامبراسلام که با مشرکان مکه پیمان بستند وپیامبر هرگزبرخلافش عمل نکردند. درحالی که آنان مشرک بودند و دشمن پیامبر و درزمان حضور پیامبردرمکه ایشان را بسیارآزار داده بودند و درجنگ احد نیز بسیاری ازمسلمین را به قتل رسانده بودند. اما هیچیک از اینها توجیهی بر عدم وفاداری به عهد نیست.
البته اگر دشمن برخلاف تعهد، عمل کند، دیگر تعهدی وجود ندارد.
به همین دلیل بود که وقتی مشرکان برخلاف عهدنامه عمل کردند، پیامبراسلام هم به مکه لشکرکشیدند.

نکته ی به ظاهر ساده ی دیگری که درامانتداری مطرح است، این است که به وسایل شخصی دیگران بدون اجازه نگاه نکنیم. وقتی در تاکسی نشستیم حق نداریم به گوشی موبایل طرف مقابل، نگاه کنیم.
وقتی بغل دستی ما روزنامه یا کتاب می خواند حق نداریم به نوشته های کتاب او نگاه کنیم.
چرا وقتی یک شخصی، روزنامه دردست دارد ده نفر از چپ و راست درحال خواندن روزنامه ی او هستند؟!
چرا وقتی یک نفر درمترو کتابی از کیفش درمی آورد، همه چشمانشان را می دوزند تا بفهمند که آن چه کتابی است؟!
اگر آن شخص، راضی نباشد، به همین سادگی ایمان ما نابود می شود.

پنج- امانتداری داشته ها و اعضای بدن:
ما هیچ چیزی از خودمان نداریم. همه چیز ما از خداست. ثروت ما از خداست. اعضای بدن ما هم از طرف خداست و هیچ تعلقی به ماندارد و فقط امانتی است دراختیارما. هیچیک از اینها با ما نمی مانند و بامرگ، همه را ازدست می دهیم. پس امانت اند.
حق نداریم با امانتهای خدا کاری کنیم که خدا نمی پسندد.
چشمان ما امانت خداست،حق نداریم نگاه حرام کنیم.
زبان ما امانت خداست حق نداریم دروغ بگوییم و غیبت کنیم و فحاشی کنیم و....
دست ما امانت خداست حق نداریم با آن دزدی کنیم یا...
انرژی بدن ما امانت خداست، حق نداریم انرژی خود را صرف گناهان کنیم.
گوش ما امانت خداست. حق نداریم به چیزهایی گوش دهیم که خدا نمی پسندد.
پای ما امانت خداست. حق نداریم به جاهایی برویم که موجب گناه می شود.
قدرت تجسم ما هم امانت است. حق نداریم به چیزهایی فکرکنیم یا چیزهایی را درذهن خود مجسم کنیم که گناه است و خدا نمی پسندد.
حق نداریم ثروتمان را خرج گناهان کنیم.
اعضای خانواده ی ما امانت اند باید باآنها به شایستگی رفتار کنیم.
فرزند و پدرومادر وهمسر، همه امانت اند.
دوستان خوب، امانت اند.
و...

پس ملاک سنجش ایمان هرکسی، امانتداری اوست.
عدم امانتداری برابر با بی ایمانی است.
و مسلماً انسان بی ایمان به بهشت نخواهد رفت.
درصورت عدم امانتداری-حتی اگر صاحب امانت نفهمد- روزی و برکت از زندگی ما حذف خواهد شد(روزی یا رزق، فقط پول نیست. آرامش، صمیمیت درخانواده، توفیق عمل به آگاهیها، توفیق شرکت درکارهای خیر و مفید،سلامتی و... همه روزی اند).

حضرت یوسف علیه السلام، هنگامی که وارد مصر شد، تنها یک برده بود. اما هنگامی که پدرش برای دیدن او وارد مصر شد، تمام مردم مصر، برده ی یوسف بودند. مهمترین علت چنین جایگاهی، امانتداری یوسف بود. یوسف وقتی با زلیخا تنها شد به دستوراو عمل نکرد چرا که می دانست نه خدا می پسندد و نه شوهرزلیخا. بنابراین امانتداری خود را حفظ کرد و به خاطرهمین امانتداری، پانزده سال، زندان را به جان خرید. درحالی که اگر خیانت در امانت می کرد ظاهراً کسی نمی فهمید.
همه می دانیم که مهمترین صفت پیامبر اسلام، "امین" بود. چرا که ایشان به امانتداری، شهره بودند.خداوند به فضل خودش و به حق معصومین علیهم السلام، مارا جزء امانتداران واقعی قراردهد.


برچسب ها: امانت داری، امین، وفای به عهد، صداقت، مهم ترین مرحله ایمان، بی ایمانی، مهم ترین صفت انسان،
[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 03:07 ق.ظ ] [ امیدوار به رحمت الهی ]

Lara
جمعه 17 آذر 1396 09:58 ب.ظ
I'd like to find out more? I'd like to find out more details.
feet complaints
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:19 ق.ظ
Great info. Lucky me I found your site by chance (stumbleupon).
I have saved as a favorite for later!
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:57 ب.ظ
Spot on with this write-up, I actually feel this website needs much more attention. I'll probably be returning to see more,
thanks for the advice!
How do you treat Achilles tendonitis?
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:55 ق.ظ
I blog often and I seriously appreciate your content. Your article has truly peaked my interest.
I'm going to book mark your site and keep checking for new
details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.
monabelling.blog.fc2.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:36 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I'm attempting
to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!
یکشنبه 28 آذر 1395 02:37 ب.ظ
احسنت
سپاس
ملیکا
جمعه 24 اردیبهشت 1395 09:56 ق.ظ
عالی بود
ملیکا
جمعه 24 اردیبهشت 1395 09:56 ق.ظ
عالی بود
ملیکا
جمعه 24 اردیبهشت 1395 09:56 ق.ظ
عالی بود
حسین
دوشنبه 16 آذر 1394 08:49 ب.ظ
خیلی زیبا بود مرسی
پرستو
جمعه 28 فروردین 1394 01:27 ب.ظ
مطالب خوبی بود اما بهتر بود تعریف امانتداری را هم بنویسید.
ممنون
محمد
جمعه 8 فروردین 1393 04:30 ب.ظ
موضوع خوبی انتخاب کردی ممنون

طبق قولمون لینک هم شدید
همسایه بغلی شما
چهارشنبه 14 اسفند 1392 05:53 ق.ظ
ممنونم از شما به خاطر مطالب ناب
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


سوره نساء آیه ۳۱: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیمًا﴾ «اگر از گناهان بزرگی كه از آنها نهی می‌شوید دوری گزینید، گناهان كوچكتان را از شما می‌زداییم‌ و شما را در جایگاهی ارجمند و پركرامت در می‌آوریم.»
این وبلاگ جهت آگاهی و بیداری شما جوانان عزیز نوشته شده و تمامی مطالب آن، از منابع معتبر مذهبی، علمی و پزشکی برداشته شده اند. در ضمن شما میتوانید برای ارسال فایل های مربوط به این مبحث، از قبیل فیلم ها و عکس های تاثیرگذار، متن و... با ایمیل javantej10@gmail.com تماس بگیرید تا با نام خودتان در وبلاگ درج شود و به این ترتیب ما را در این راه یاری کنید و اجر خود را از خدای متعال بگیرید.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :